لطفا کمی صبر کنید

وجود بخش عفونی و ایزوله تنفسی برای شهرستان‌های لرستان ضروری است

یک متخصص بیماری‌های عفونی گفت: هر شهرستانی از استان باید بخش عفونی، ایزوله تنفسی استاندارد و یک متخصص عفونی داشته باشد.