لطفا کمی صبر کنید

شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی قم افتتاح شد

شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در استان قم افتتاح شد.