لطفا کمی صبر کنید

پذیره نویسی از 511 داوطلب اهدای سلول‌های بنیادی در اصفهان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: از زمان افتتاح مرکز سپاس تاکنون ۵۵۱ نفر داوطلب اهدای سلول‌های بنیادی خون ساز پذیره نویسی کرده‌اند.