لطفا کمی صبر کنید

تثبیت اسناد و حقوق مالکیت فردی نقش موثری در تأمین امنیت اقتصادی دارد

استاندار خراسان شمالی گفت: تثبیت اسناد و حقوق مالکیت فردی و فرهنگ سازی برای ثبت رسمی معاملات مردم، نقش موثری در ایجاد آرامش در جامعه و تامین امنیت اقتصادی دارد.