لطفا کمی صبر کنید

برداشت بیش از هزار تن میگوی پرورشی در میناب

تاکنون هزار و صد تن میگوی پرورشی از ششصد و پنجاه هکتار مزرعه پرورش در میناب برداشت شده است.