لطفا کمی صبر کنید

اعتبار قطارشهری کرج از محل سفر رئیس‌جمهور جذب نشد

مدیرعامل قطار شهری کرج گفت: ۱۸۶ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیس‌جمهور به البرز برای سال‌های ۹۵ و ۹۶ مصوب شد اما این مهم به سبب مشکلات کنونی همچنان محقق و جذب نشده است.