لطفا کمی صبر کنید

زمینه استفاده از فیلم‌های کوتاه در ارتباط با کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم شود

مدیر تولید صدا و سیمای مرکز یزد گفت: زمینه استفاده از فیلم‌های کوتاه در ارتباط با کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.