لطفا کمی صبر کنید

تنیس قم با کمبود امکانات و بودجه مواجه است

قم - تنیسور نوجوان و ملی پوش قمی گفت: تنیس قم با کمبود امکانات و بودجه مواجه است گفت: بهتر است کسانی وارد تنیس شوند که می‌دانند از نظر قدرت بدنی در شرایط مناسبی هستند.