لطفا کمی صبر کنید

بازجویی دادستان قزوین از سارق مسلح بانک تجارت

به دلیل اهمیت موضوع دادستان قزوین شخصا بازجویی از سارق مسلح با نک تجارت قزوین را برعهده گرفت .