لطفا کمی صبر کنید

کاشت 10 هکتار گل محمدی دراراضی نورآباد با مشارکت مردم

علی احمد بزرگی از کاشت 10 هکتار گل محمدی در این شهرستان خبر داد.