لطفا کمی صبر کنید

شناسایی نیازمندان و مبارزه با محرومیت، رسالت اصلی کمیته امداد است

ایلنا: مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: هدف و رسالت اصلی این نهاد شناسایی نیازمندان، پالایش و برنامه‌ریزی‌مناسب درجهت مبارزه با فقر و محرومیت در جامعه به وسیله بهره گیری از ظرفیت‌های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی است.