لطفا کمی صبر کنید

بافت معماری بازار زنجان باید حفظ شود/ضرورت رعایت نکات فنی در مرمت

زنجان-استاندار زنجان با اشاره به جایگاه بازار تاریخی زنجان، گفت: بافت معماری بازار زنجان باید حفظ شود.