لطفا کمی صبر کنید

جمعیت بانوان اهداکننده خون به مرکز سپاس به ۲۵ نفر می‌رسد

اصفهان - مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: جمعیت بانوان اهدا کننده خون به مرکز سپاس اصفهان به ۲۵ نفر می‌رسد.