لطفا کمی صبر کنید

در حوزه پهباد و موشک در وضع مطلوبی قرار داریم

سرلشکر صفوی: مردم پای کار انقلاب هستند اما گویا برخی از مسئولان در حوزه کارآمدی و خدمت به ویژه نسبت به محرومان و طبقات ضعیف از مردم عقب افتاده اند.