لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی در مدرسه کانکسی / هیچ دانش آموزی آسیب ندیده است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: دانش آموزی در حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی روستای گوگرد خوی دچار آسیب نشده است.