لطفا کمی صبر کنید

والیبال در مرکز استان زنجان خلاصه نشود

زنجان-مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان تاکید کرد: والیبال نباید در مرکز استان خلاصه شود، به همین خاطر نیاز به تمرکززدایی داریم.