لطفا کمی صبر کنید

تعیین شاخصه هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های استان مرکزی

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: عملکرد دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و بخشداری های استان در سال۹۷ برمبنای شاخصه های تخصصی وعمومی که درحال تدوین است، ارزیابی می شود.