لطفا کمی صبر کنید

آخرین اخبار از کسر خدمت ایثارگری

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا ضوابط سابق کسر خدمت ایثارگری را برای واجدین شرایط تشریح کرد.