لطفا کمی صبر کنید

راه‌یابی فیلمی از خوزستان به جشنواره جهانی فیلم کن

ایلنا: برای نخستین بار فیلمی از استان خوزستان به جشنواره جهانی فیلم کن راه یافت.