لطفا کمی صبر کنید

کردستان عراق در جهت تحکیم پیوند فرهنگی با کردستان ایران از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند

ایلنا: معاون وزیر روشنبیری اقلیم کردستان عراق گفت: اقلیم آمادگی همکاری در هر نوع با جمهوری اسلامی ایران را دارد، چرا که معتقدیم این پیوند فرهنگی و تاریخی باید با همکاری و ارتباط بیشتر محکم تر از گذشته شود.