لطفا کمی صبر کنید

استان زنجان دارای پیشینه خوبی برای قهرمانی رشته های ورزشی و والیبال است

دکتر ضیائی رئیس فدراسیون والیبال در مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان زنجان: پیشرفت و موفقیت در گرو همدلی و همکاری و کار تیمی است .