لطفا کمی صبر کنید

نظر رئیس‌جمهور برای انتقال آب‌خزر و خلیج‌فارس مثبت است

استاندار سمنان، پروژه انتقال آب را یک طرح ملی دانست و گفت: پروژه انتقال آب به عنوان یک طرح ملی مهم مورد توجه و تاکید ریاست‌جمهوری است.