لطفا کمی صبر کنید

تاثیرات امنیتی و اقتصادی اجرای پروژه خط لوله "تاپی" بر ایران چیست؟

عضو هیات علمی موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان عنوان کرد: در نتیجه اجرای پروژه تاپی امنیت در چند ولایت افغانستان ایجاد می شود که این امر به نفع ایران خواهد بود.