لطفا کمی صبر کنید

هیچ دانش‌آموزی در حادثه آتش سوزی مدرسه گوگرد خوی آسیب ندیده است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: هیچ دانش آموزی در حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی روستای گوگرد خوی دچار آسیب نشده است.