لطفا کمی صبر کنید

خرده‌فروشان خمار می‌شوند؟!

مواد مخدر یکی از آسیب‌های اجتماعی بوده و برخی از این طریق درآمدهای خوبی دارند که خرده‌ فروشان از این افراد هستند.