لطفا کمی صبر کنید

مشهد|"دزقان کاملی"؛ روستایی که خاک ناب می‌دهد و نخاله تحویل می‌گیرد+فیلم

در همین حوالی مشهد روستایی است که خاک نابی دارد، اما خاکش برای کوره آجزپزها برداشت می‌شود و جایگزین خاک نابش، نخاله و ضایعات می‌شود.