لطفا کمی صبر کنید

ارتباط دانشگاه و صنعت؛ جاده‌ای فراموش شده در توسعه هرمزگان

یکی از موضوعاتی که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله به آن اشاره‌ شده، ارتباط دانشگاه و صنعت و ضرورت فراهم کردن زمینه توسعه دانش و فناوری و بررسی عوامل تأثیرگذار در جهت کمک به افزایش این ارتباط است.