لطفا کمی صبر کنید

وزیر نیروعلت تاخیر در باروری ابرها را عدم اعتبار اعلام کرده است

بیرجند- نماینده مردم بیرجند،درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر کتبی به وزیر نیرو در خصوص انجام بارورسازی ابرها، گفت: وزیر نیرو دلیل این امر را کمبود اعتبار اعلام کرده است.