لطفا کمی صبر کنید

نیاز به دو گام مهم در حوزه روایت‌شناسی

یک عضو هیات علمی دانشگاه گفت: باید دو گام مهم در حوزه روایت‌شناسی برداشت؛ این حوزه در قدم اول نیازمند ترجمه‌های دقیق و قوی است و در قدم بعدی باید استادان ادبیات فارسی به آثار روایی کهن و معاصر بپردازند.