لطفا کمی صبر کنید

لباس وسیله‌ای برای انتقال پیام است

مدیرکل مرکز اسناد ملی استان یزد، با اشاره به این‌که بحث انتقال میراث گذشتگان به نسل جدید، دغدغه علاقه‌مندان حوزه فرهنگ است، گفت: لباس وسیله‌ای برای انتقال پیام است.