لطفا کمی صبر کنید

از کاهش قدرت ریسک کشاورزان تا بدقولی بیمه‌ها

یک تولید کننده نمونه استانی سیب زمینی بر ضرورت انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی از سوی کارشناسان و نخبگان کشاورزی به منظور کاهش تاثیرگذاری مخاطرات طبیعی بر تولید کشاورزی و افزایش سطح عملکرد تولیدات زراعی و باغی تاکید کرد.