لطفا کمی صبر کنید

دوهزار و سه هزار تنکابن، رویایی دست یافتنی در بهشت کوچک

جنگل های دو هزار و سه هزار تنکابن از معدود مناطق جنگلی ایران است که تا وقت هست و جنگل ها هم سر جایشان هستند باید سراغشان رفت، حتما در مسیر این جنگل رویایی پیاده روی کنید و صدای پرندگان را بشنوید.