لطفا کمی صبر کنید

افزایش فزاینده سایز دور کمر ایرانیان

یک رژیم درمانگر گفت: به طبع همه کشورها، متأسفانه سایز دور کمر افراد در کشور ما نیز به طور معنادار و فاجعه‌آمیزی رو به افزایش است.