لطفا کمی صبر کنید

بیماران کلیوی ساوه نگران دیالیز نباشند

مدیرمجتمع بیمارستانی مدرس و 17 شهریور ساوه گفت: با تمهیدات انجام شده توسط ریاست و معاونان دانشکده علوم پزشکی ساوه و مسئولین مجتمع بیمارستانی، با توجه به تعطیلی بیمارستان حضرت فاطمه(ع) هیچگونه مشکلی برای ارائه خدمات به بیماران دیالیزی که در این بیمارستان دیالیز می شدند وجود ندارد.