لطفا کمی صبر کنید

تغییر فرهنگ غذایی مردم تبریز

بنیانگذار دانشکده‌ی تغذیه تبریز گفت: فرهنگ غذایی مردم تبریز کاملاً تغییر کرده است.