لطفا کمی صبر کنید

نگاه بومی به حقوق شهروندی ضرورتی غیر قابل انکار است

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد که نگاه بومی داشتن به حقوق شهروندی نیز ضرورتی غیر قابل انکار تلقی می شود.