لطفا کمی صبر کنید

برگزاری نشست «بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با رخدادهای روز»

دبیر انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه از برگزاری نشست «بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با رخدادهای روز» در روز 16 اسفند امسال خبر داد.