لطفا کمی صبر کنید

غیر مجتهدان نباید درباره حجاب اظهار نظر کنند

یکی از مراجع تقلید گفت: درباره حجاب که آیا اجباری یا غیر اجباری است، انسان‌هایی که محقق و مجتهد نیستند نباید اظهار نظر کنند.