لطفا کمی صبر کنید

تمام بشریت باید علیه زورگویان قیام کنند

یکی از مراجع تقلید گفت: جلوی کار زورگویان را نمی‌توانیم بگیریم مگر اینکه بشریت قیام کنند و بیدار شوند و زورگویان را سر جای خود بنشانند.