لطفا کمی صبر کنید

امنیت و عزت حجاج در عربستان مورد توافق قرار گرفت

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در بحث امنیتی همان مسائلی را که سال گذشته با عربستان به توافق رسیدیم امسال نیز به قوت خود باقی است و آنها را تثبیت کردیم.