لطفا کمی صبر کنید

لزوم بازنگری در آیین نامه شعاع استقرار واحدهای تولیدی

ساری - رئیس اتاق بازرگانی مازندران خواهان بازنگری در آیین نامه رعایت فواصل و شعاع استقرار واحدهای تولیدی و مواد غذایی در شهرکهای صنعتی استان شد.