لطفا کمی صبر کنید

هیچ چاه جدیدی برای پتروشیمی حفر نشده است

کرمان - استاندار کرمان گفت: برای راه‌اندازی پتروشیمی هیچ چاه جدیدی حفر نشده است بلکه آب آن از طریق فاضلاب شهر کرمان و در آینده از آب خلیج فارس تامین خواهد شد.