لطفا کمی صبر کنید

بازچرخانی آب مصرفی بخش صنعت اردبیل ضروری است

اردبیل- مدیر عامل آب منطقه ای استان اردبیل گفت: بازچرخانی آب مصرفی در بخش صنعت این استان ضروری است.