لطفا کمی صبر کنید

یک‌سوم زندانیان کشور شاغل هستند

کرج - معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان های کشور گفت: یک‌سوم زندانیان کشور شاغل هستند.