لطفا کمی صبر کنید

ظرفیت های «خیرآباد» در اجرای برنامه های فرهنگی به کار گرفته شود

ورامین- رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: باید همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود منطقه «خیرآباد» در اجرای برنامه های فرهنگی به کار گرفته شود.