لطفا کمی صبر کنید

دانش‌آموز سرطانی قلکش را تقدیم کودکان نیازمند کرد

بوشهر - رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون گفت: دانش آموز سرطانی قلکش را تقدیم کودکان نیازمند کرد.