لطفا کمی صبر کنید

تشدید نظارت بر مراکز حساس تهیه و توزیع مواد غذایی در عسلویه

بوشهر - سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه از تشدید نظارت بر مراکز حساس تهیه و توزیع مواد غذایی در عسلویه خبر داد.