لطفا کمی صبر کنید

تجمیع پسماند روستاهای بخش دلوار مشکل‌ساز شده است

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: تجمیع پسماند روستاهای بخش دلوار مشکل‌ساز شده است.