لطفا کمی صبر کنید

تضعیف شوراهای شهر از سوی نمایندگان مجلس و دولتی ها

اهواز - رئیس شورای اسلامی شهر شوش گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت مردان با هدف به قبضه گرفتن قدرت و غلبه بر انتخاب و رای مردم در راستای تضعیف شوراها، از یکدیگر سبقت می‌گیرند.