لطفا کمی صبر کنید

موضوع حجاب امر واجب است/افراد غیرمتخصص در مورد حجاب اظهار نظر نکنند

آیت ‌الله سبحانی تاکید کرد: موضوع حجاب امر واجب است و 11 آیه در این خصوص در قرآن کریم آمده است و معنای محرمات در قرآن اجباری و اختیاری ندارد.